Program događanja

Program

Veličina programa: 0.15 MB. Posljednji put je ažuriran: 17.10.2018., u 17:02 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

Poster sekcija

POSTER SEKCIJA ČETVRTAK | PREUZIMANJE

POSTER SEKCIJA PETAK | PREUZIMANJE

 

E-poster potrebno je izraditi kao sliku u elektronskom obliku.
Format datoteke je png ili jpg.
Dimenzije postera su 1080 (širina) x1920 (visina) px

E-postere u zadanom format, potrebno je poslati  na slijedeću mail adresu: marin.furcic@furkisport.hr, najkasnije do srijede, 24.10.2018. do 12:00 sati.

 

Teme

Afektivni poremećaji
Alkoholizam
Anksiozni poremećaji i posttraumatski stresni poremećaj
Biologijska psihijatrija i psihofarmakoterapija
Dječja i adolescentna psihijatrija
Etika i psihijatrija, društveni aspekti psihijatrije
Forenzička psihijatrija
Genetika psihičkih poremećaja
Hitna stanja u psihijatriji
Konzultativna psihijatrija i komorbidni poremećaji
Neuroznanost i psihijatrija
Ovisnosti (supstancijalne i nesupstancijalne)
Poremećaji ličnosti i hranjenja
Poremećaji spavanja
Prvi psihotični poremećaji
Prevencija u psihijatriji
Psihički poremećaji osoba s posebnim potrebama
Psihički poremećaji u žena
Psihoterapija
Psihijatrija starije životne dobi
Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji
Seksualni poremećaji
Sestrinstvo i psihijatrija
Socijalna psihijatrija i rehabilitacija u psihijatriji
Stimulirajuće metode u psihijatriji (EST, TMS)
Suicidalnost
Suradničke struke u psihijatriji (psihologija, socijalna pedagogija, socijalni rad, radna i art terapija)
Ostale teme