Upute i prijava sažetaka

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 15.09.2018.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici kongresa. 

Upute:

Rok za prijavu radova: 15.09.2018.

Obavijest o prihvaćanju radova: 15.09.2018.

 

Upute za predavače

Usmena izlaganja

Poster prezentacije

Upozorenje
Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, neće biti moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).
Najbolji prikazi u obje kategorije (usmenih prezentacija i postera) bit će nagrađeni.

 

IDI NA PRIJAVU SAŽETAKA